Vòng 33

 • 26-04-2023
 • 01:30
  Wolves vs Crystal Palace Wolves
  ? - ?
  Wolves vs Crystal Palace Crystal Palace
 • 01:45
  Aston Villa vs Fulham Aston Villa
  ? - ?
  Aston Villa vs Fulham Fulham
 • 02:00
  Leeds vs Leicester Leeds
  ? - ?
  Leeds vs Leicester Leicester
 • 27-04-2023
 • 01:30
  Nottingham vs Brighton Nottingham
  ? - ?
  Nottingham vs Brighton Brighton
 • 01:45
  West Ham vs Liverpool West Ham
  ? - ?
  West Ham vs Liverpool Liverpool
 • 01:45
  Chelsea vs Brentford Chelsea
  ? - ?
  Chelsea vs Brentford Brentford
 • 02:00
  Manchester City vs Arsenal Manchester City
  ? - ?
  Manchester City vs Arsenal Arsenal
 • 28-04-2023
 • 01:45
  Everton vs Newcastle Everton
  ? - ?
  Everton vs Newcastle Newcastle
 • 01:45
  Southampton vs Bournemouth Southampton
  ? - ?
  Southampton vs Bournemouth Bournemouth
 • 02:15
  Tottenham vs Manchester Utd Tottenham
  ? - ?
  Tottenham vs Manchester Utd Manchester Utd

Vòng 34

 • 29-04-2023
 • 18:30
  Crystal Palace vs West Ham Crystal Palace
  ? - ?
  Crystal Palace vs West Ham West Ham
 • 21:00
  Brentford vs Nottingham Brentford
  ? - ?
  Brentford vs Nottingham Nottingham
 • 21:00
  Brighton vs Wolves Brighton
  ? - ?
  Brighton vs Wolves Wolves
 • 30-04-2023
 • 20:00
  Bournemouth vs Leeds Bournemouth
  ? - ?
  Bournemouth vs Leeds Leeds
 • 20:00
  Fulham vs Manchester City Fulham
  ? - ?
  Fulham vs Manchester City Manchester City
 • 20:00
  Manchester Utd vs Aston Villa Manchester Utd
  ? - ?
  Manchester Utd vs Aston Villa Aston Villa
 • 20:00
  Newcastle vs Southampton Newcastle
  ? - ?
  Newcastle vs Southampton Southampton
 • 22:30
  Liverpool vs Tottenham Liverpool
  ? - ?
  Liverpool vs Tottenham Tottenham
 • 02-05-2023
 • 02:00
  Leicester vs Everton Leicester
  ? - ?
  Leicester vs Everton Everton
 • 03-05-2023
 • 02:00
  Arsenal vs Chelsea Arsenal
  ? - ?
  Arsenal vs Chelsea Chelsea

Vòng 28

 • 04-05-2023
 • 02:00
  Liverpool vs Fulham Liverpool
  ? - ?
  Liverpool vs Fulham Fulham
 • 02:00
  Manchester City vs West Ham Manchester City
  ? - ?
  Manchester City vs West Ham West Ham
 • 05-05-2023
 • 02:00
  Brighton vs Manchester Utd Brighton
  ? - ?
  Brighton vs Manchester Utd Manchester Utd

Vòng 35

 • 06-05-2023
 • 21:00
  Bournemouth vs Chelsea Bournemouth
  ? - ?
  Bournemouth vs Chelsea Chelsea
 • 21:00
  Manchester City vs Leeds Manchester City
  ? - ?
  Manchester City vs Leeds Leeds
 • 21:00
  Tottenham vs Crystal Palace Tottenham
  ? - ?
  Tottenham vs Crystal Palace Crystal Palace
 • 21:00
  Wolves vs Aston Villa Wolves
  ? - ?
  Wolves vs Aston Villa Aston Villa
 • 23:30
  Liverpool vs Brentford Liverpool
  ? - ?
  Liverpool vs Brentford Brentford
 • 07-05-2023
 • 22:30
  Newcastle vs Arsenal Newcastle
  ? - ?
  Newcastle vs Arsenal Arsenal
 • 08-05-2023
 • 01:00
  West Ham vs Manchester Utd West Ham
  ? - ?
  West Ham vs Manchester Utd Manchester Utd

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi