Lịch thi đấu Tứ kết

Thứ 4, ngày 12/04/2023
Thứ 5, ngày 13/04/2023
Thứ 4, ngày 19/04/2023
Thứ 5, ngày 20/04/2023

Lịch thi đấu Bán kết

Thứ 3, ngày 09/05/2023
Thứ 3, ngày 16/05/2023

Lịch thi đấu Chung kết

Thứ 7, ngày 10/06/2023

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi