Lịch thi đấu Vòng bảng

Thứ 3, ngày 03/10/2023
Thứ 4, ngày 04/10/2023
Thứ 5, ngày 05/10/2023
Thứ 3, ngày 24/10/2023
Thứ 4, ngày 25/10/2023
Thứ 5, ngày 26/10/2023
Thứ 4, ngày 08/11/2023
Thứ 5, ngày 09/11/2023
Thứ 4, ngày 29/11/2023
Thứ 5, ngày 30/11/2023
Thứ 4, ngày 13/12/2023
Thứ 5, ngày 14/12/2023

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi